taynguyengroup

Dịch Vụ

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Cho thuê lại lao động (Outsourcing) là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt...

Xem thêm

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG

Dịch vụ tuyển dụng (Headhunting) là việc thuê nguồn lực bên ngoài thực hiện quy trình tuyển dụng để tìm kiếm và tuyển...

Xem thêm

TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Dịch vụ Tư vấn Quản Trị Nguồn Nhân Lực là việc sử dụng các chuyên gia Quản trị Nguồn nhân lực bên ngoài để tư vấn...

Xem thêm

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

Dịch vụ Hợp thức hóa lao động Tây Nguyên Group cung cấp là hình thức mà trong đó Doanh nghiệp vẫn tự chủ động trong việc...

Xem thêm

GIA CÔNG SẢN XUẤT

GIA CÔNG SẢN XUẤT

Dịch vụ Gia công Sản Xuất là việc thuê bên ngoài thực hiện một hay nhiều công đoạn nhằm tạo ra một sản phẩm hàng...

Xem thêm

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

Dịch vụ Quản Lý Tiền Lương (Payroll Service) là hình thức doanh nghiệp sử dụng nguồn lực bên ngoài để thực hiện các...

Xem thêm

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG

Nhân viên được đào tạo tốt có thể đem đến nhiều kết quả tốt đẹp cho doanh nghiệp. Không chỉ giúp gia tăng hiệu quả...

Xem thêm

CHO THUÊ NHÂN SỰ

CHO THUÊ NHÂN SỰ

Dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp, Tây Nguyên Group tùy chỉnh trong việc đáp ứng nhân sự phù hợp với nhu cầu bổ sung nhân...

Xem thêm

taynguyengroup